November 2023

Wall Street - washington

Washington stämmer fastighetsägare och RealPage för påstått hyresfixeringssystem

När är en algoritm en antitrustkränkning? Washington, DC:s justitieminister Brian Schwalb lämnade på tisdagen in en stämningsansökan mot fastighetsförvaltningsutvecklaren RealPage tillsammans med 14 kommersiella hyresvärdar. Han anklagar dem för att ha samarbetat för att konstgjort höja hyrorna genom att använda RealPage-programvara. Detta är inte den enda delen av fastighetsmarknaden där det kan ske stora rättsliga […]

Washington stämmer fastighetsägare och RealPage för påstått hyresfixeringssystem Read More »

Microsofts AI patentr för att skydda sårbarheter i snabbt växande modeller

Microsofts AI patentr för att skydda sårbarheter i snabbt växande modeller

Microsoft har lämnat in en patentansökan för ett system för att upptäcka algorithmiska attacker mot “ett värdat AI-system” (i det här fallet en modell som finns i Microsoft Azure) baserat på dess inmatningar och utmatningar. Patentet omfattar metoder för att skydda Microsofts AI-modeller från olika typer av algorithmiska attacker: Algorithmiska attacker är utformade för att

Microsofts AI patentr för att skydda sårbarheter i snabbt växande modeller Read More »

Wall Street - washington

Low Business Flow Expected to Reduce Bonus for Wall Street

Enligt en rapport från Bloomberg förväntar sig bankirer, och särskilt ECM-bankirer (Equity Capital Markets), mindre än förväntade bonusar vid årets slut. Bonuspoäng För ECM-bankirer har 2023 varit en återhämtning från 2022 – men inte riktigt så mycket som någon hoppades på. Aktiekapitalflödet har överstigit 100 miljarder dollar i år, en hälsosam ökning från 92 miljarder

Low Business Flow Expected to Reduce Bonus for Wall Street Read More »

Svaga husbyggare känner av effekterna av en tät bostadsmarknad

Svaga husbyggare känner av effekterna av en tät bostadsmarknad

• Shares of US homebuilders have dropped since July due to rising mortgage rates and increasing costs• Existing home sales are at their lowest levels since 2010, while new home sales increased by 12% in September• Construction costs and inflation have led to a decrease in homebuilding confidence• Major homebuilders like Lennar, DR Horton, and

Svaga husbyggare känner av effekterna av en tät bostadsmarknad Read More »