Amerikas skuldklocka tickar - 33.7 biljoner kronor i skuld och överskott i senaste budgetåret

Amerikas skuldklocka tickar – 33.7 biljoner kronor i skuld och överskott i senaste budgetåret

Här är några huvudpunkter från artikeln:

  • USA:s statsskuld uppgår nu till cirka 33,7 biljoner dollar och underskottet har nästan fördubblats till över 1,7 biljoner dollar under det senaste räkenskapsåret.
  • Debatten om hur man ska lösa USA:s skuldkris är fortsatt pågående och det finns mycket lite konsensus om vad som bör göras.
  • Räntehöjningar och stigande kostnader för att låna pengar kommer att göra att USA:s finansdepartement måste betala mer för att låna.
  • Skattebetalares grupper varnar för att kostnaden för ränta på USA:s statsskuld kommer att bli den största ekonomiska bördan under de kommande tre decennierna.
  • USA:s statsskulds räntekostnad uppgick till rekordhöga 659 miljarder dollar förra året och den icke-partiska amerikanska kongressbudgetkontoret förväntar sig att statsskulden kommer att uppgå till 177 procent av landets bruttonationalprodukt år 2053.
  • Skattesänkningar för de rikaste amerikanerna har enligt experter bidragit till ökningen av statsskulden och en obalans i intäkterna och utgifterna.
  • Trots stark arbetsmarknad och historiskt höga skatteintäkter minskar inte statsskulden i förhållande till ekonomin på grund av dessa skattesänkningar.
  • Det finns inte en enkel lösning på USA:s skuldkris och frågan handlar mer om grundläggande åsiktsskillnader om vad som utgör en moralisk och rättvis samhällsmodell.

Kommentar: USA:s skuldkris är en av de största ekonomiska utmaningarna landet står inför. Medan det nu är enighet om behovet av att agera, råder det olika åsikter om vad som bör göras för att lösa problemet. Skattebetalares grupper och experter varnar för att räntekostnaderna för statsskulden kommer att bli en allt större börda för amerikanska skattebetalare under de kommande decennierna. Dessutom pekar experter på att skattesänkningar för de rikaste amerikanerna har bidragit till den ökande statsskulden, vilket har skapat en obalans mellan intäkter och utgifter. Frågan handlar inte bara om ekonomi utan också om vilken typ av samhälle man vill ha. Det finns grundläggande åsiktsskillnader om fördelningen av resurser, välfärdsprogram och skattesystemet. Att lösa USA:s skuldkris kommer att kräva politiskt ledarskap och enighet kring dessa grundläggande frågor.